O webu

Projekt Litéra je součástí bakalářské práce v rámci studia na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Použitá terminologie a zkratky jsou popsány na stránce Zdroje uváděných pravidel.

Aktualizace a zákulisní informace jsou publikovány na facebookové stránce Litéra. Pokud vám přijde projekt smysluplný, jeho propagací pomůžete širokému okolí. Díky.


Litéra

Webovou příručku Litéra tvoří dvě části – typografický Korektor českých textů online a podrobný Slovník znaků s typografickými pravidly. Server je koncipován tak, aby naplnil požadavky běžných uživatelů, jež potřebují bez námahy opravit vlastní texty. Nasytí i ty, kteří mají zájem studovat jednotlivá pravidla.

Až na ojedinělé výjimky se Korektor i Slovník opírají výhradně o WTP. Slovník uživatele upozorňuje na ostatní normy a doporučení (TP, ÚJČ, PČP a ČSN) formou poznámek pod čarou. Z uvedených norem obě aplikace čerpají pouze v případech, které autor programu považoval za vhodnější. Tím se Litéra liší od ostatních serverů, které vychází jen z jednoho zdroje.

Korektor

Korektor je tedy intuitivní program, který opravuje typografické chyby v elektronických textech. Uživateli umožňuje vepsat nebo vložit vlastní text do textového pole. Po té stiskne tlačítko pro vykonání opravy a dostává okamžité vyhodnocení.

Slovník

Slovník lze rozdělit do tří pomyslných kapitol. Obsahuje podrobný seznam nejčastěji používaných nepísmenných a nečíselných znaků doplněných výčtem pravidel jejich užití. Ta jsou doplněna o praktické ukázky. Druhým oddílem jsou rozšiřující informace s náhledem do teorie. Další sekcí je online test, který ověřuje znalosti získané z předchozích částí. Tato složka Slovníku je zcela jedinečnou záležitostí v oblasti české typografie. Internet nenabízí žádnou jinou formu e-learningu zaměřenou na nauku o písmu.

Autor

Napsali o Litéře

Poděkování

Poděkování patří vedoucímu práce Mgr. Tomáši Obšívačovi za jeho vedení, rodině za trpělivost a pomoc s testováním webové použitelnosti. Také Bc. Lucii Tokárové, která přispěla odbornými typografickými radami, Sylvii Huškové, Kristýně Řezníčkové a Mgr. Lence Chloupkové za korekturu Slovníku a online testů. Největší poděkování patří Michalu Valovi a jeho pomoci s Korektorem a Bc. Pavle Pinkasové, která se podílela na korektuře bakalářské práce.


Literatura a použité zdroje


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011