skryj/ukaž teorii Zdroje uváděných pravidel

Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze tentýž dokument zpracovat různě, avšak vždy korektně. Výčet zdrojů pravidel ovlivňujících interpunkci je následující:

  1. Typografická pravidla (TP)
  2. Webová typografická pravidla (WTP)
  3. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český (ÚJČ)
  4. Pravidla českého pravopisu (PČP)
  5. ČSN 01 6910 (04/2007): Úprava písemností zpracovaných textovými editory (ČSN)

1 Litéra vychází z WTP

Vyjma hrstky případů jsou za primární pravidla automaticky považována WTP. Ve zbývajících se objevuje upozornění v poznámce pod čarou. Komentáře se vyskytují také u znaků, které lze s odkazem na různá pravidla zapsat odlišně.

2 Popis jednotlivých pravidel

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele.

2.1 Typografická pravidla

Typografická pravidla ustanovili typografové s ohledem na umělecké vyjádření psaného projevu. Jejich pravidla jsou vhodná pro psaní textů, jež kladou důraz na precizní vizuální výstup spojený s tvůrčím přístupem k textu. Taková tvorba není pro běžného uživatele účelná. TP lze využít převážně ve specializovaných programech.

2.2 Webová typografická pravidla

Omezené technické možnosti webového prostředí vyžadují zjednodušení Typografických pravidel. Úpravy, které vešly v platnost, nejsou v kompletním znění sepsány v jednom zdroji, ale lze je dohledat po částech na různých místech. WTP jsou určena pro potřeby uživatelů webových stránek a zohledňují technické možnosti různých prohlížečů.

2.3 Internetová jazyková příručka ÚJČ

Jedním ze zdrojů dostupných online, který popisuje pravidla interpunkce, je Internetová jazyková příručka. Tu provozuje Ústav pro jazyk český spadající pod Akademii věd České republiky. Online příručka rozšiřuje pravidla Českého pravopisu o doporučení ÚJČ. Doporučení lze chápat jako přípustné varianty zápisu znamének.

2.4 Pravidla českého pravopisu

Vydavatelem Pravidel českého pravopisu je opět Ústav pro jazyk český, jenž má za úkol výzkum českého jazyka. PČP je publikace uvádějící pevná pravidla pro psaní textu, která se opírá se o český pravopis. Typografie včetně interpunkce nejsou hlavním tématem Pravidel, ale základní informace o psaní textu v nich běžný uživatel nalezne.

2.5 Česká technická norma

Česká technická norma – ČSN 01 6910 popisuje pravidla pro úpravu písemností zpracovaných textovými editory. Na seznamu výše uvedených pravidel má své místo především proto, že běžnému uživateli poskytuje mimo jiné informace, jak lze interpunkční znaménka zapsat prostřednictvím základních znaků na klávesnici bez použití klávesových zkratek.

3 Odkazy na zdroje

Slovník přehledně a podrobně shrnuje roztříštěná data z různých odborných zdrojů.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011