skryj/ukaž teorii Výpustka (tři tečky)

Výpustka nebo také trojtečka jsou tři tečky zapsané jedním znakem. Značí nedokončenou větu, přerývanou řeč, zámlku, napětí nebo úmyslně vypuštěný úryvek informace (i více vět). V případě nahrazení písmen ve slově se píší tečky, nikoliv výpustka.

1 Psaní mezer

1.1 Nedokončená věta (tzv. aposiopese)

Při nedokončené myšlence1, zámlce či přerývané řeči se výpustka přiráží k souvisejícímu znaku, z opačné strany se píše mezera. Pokud věta výpustkou končí, Tečka se již nepíše (narozdíl od Otazníku a vykřičníku – ten se přiráží bez mezery). U aposiopese lze psát tři tečky také Pomlčkou.

Př. 1 Nedokončená věta
 1. Nedokončení na konci věty – mezera za
 2. Nedokončení uprostřed věty – mezera za
 3. Nedokončení na začátku věty – mezera před
 4. Vykřičník za výpustkou
 1. Začala vařit vodu na brambory…_Pak se ozvala rána.
 2. V Jednotě je…_silný zápach.
 3. Ozvala se rána._…a dílo bylo dokonáno.
 4. No do pentele…!
1.2 Úmyslné vypuštění informace (tzv. elipsa)

V případě elipsy se vypouští větší nepodstatné úryvky (i bloky) vět např. formálního/právního charakteru v méně odborné stati nebo citaci. Výpustka se odděluje mezerou z obou stran. Pro větší přehlednost se může vložit do Kulatých nebo Hranatých závorek – v takovém případě se mezery ruší (viz priorita Priorita pravidel sousedních znaků).

Př. 2 Úmyslné vypuštění informace
 1. Vynechaná část
 2. Vynechaná část v závorce (kulatá nebo hranatá)
 1. Pustili ho na § 9.__Pak, inspirován Watergatem, dostal 30 let.
 2. Pustili ho na § 9. […] Pak, inspirován Watergatem, dostal 30 let.
1.3 Vypuštění výčtu

Mezery okolo výpustky jsou dány pravidly znaménka použitého pro výčet (Čárka, Lomítko, Pomlčka) Pro lepší pochopení příkladů si lze za výpustku domyslet běžné slovo.

Př. 3 Vypuštění výčtu
 1. Výčet za použití čárek – mezera pouze za čárkou
 2. Výčet za použití lomítek – mezera z obou stran lomítka
 3. Výčet za použití pomlček – mezera z obou stran pomlček
 1. Prodáváme jablka, hrušky, obušky,_…, bagry.
 2. Prodáváme jablka / zelené hrušky /__/ bagry.
 3. Prodáváme jablka – zelené hrušky __ bagry.

2 Časté chyby

Př. 4 Časté chyby
 1. Výpustka nahrazená třemi (i více) tečkami
 2. Nevhodná mezera v nedokončené větě
 3. Tečka za výpustkou
 4. Chybějící mezera u výčtu
 5. Nevhodná mezera mezi výpustkou a vykřičníkem (otazníkem)
 1. Tak tu máme zase podzim.....
 2. Myslel jsem, že mluvíš pravdu_
 3. Myslel jsem, že mluvíš pravdu….
 4. Prodáváme jablka, hrušky, obušky,…, bagry.
 5. No do pentele_!

1) Mezery u výpustky v nedokončené větě lze dle různých zdrojů pravidel zapisovat odlišně – viz kapitola Rozdíly v pravidlech: výpustka.

Z důvodu špatné dostupnosti je výpustka často chybně záměněňována za tři Tečky. Ty jsou sice vzhledově podobné, ale jejich rozpal je větší – viz Podoba některých znaků. Situace, kdy je záměna tolerována, popisují Rozdíly v pravidlech: Ústupky ČSN.

Klávesová zkratka: LEVÝ ALT + 0133.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011