skryj/ukaž teorii Rovnost, nerovnost, identita

Všechny symboly jsou využívány v rovnicích a nerovnicích v matematice. Identita (totožnost) je vídána např. také v informatice.

1 Psaní mezer

Okolní text se od znaků odděluje mezerami.

Př. 1 Standardní zápis: mezery z obou stran
  1. Větší/menší nebo rovno, nerovnost
  2. Rovnost a identita (totožnost)
  1. 210__102. Český politik často__ingeligenčně na výši.
  2. 73 + 1_=_74__74. Někteří jsme si rovnější – jsme identičtí.

2 Časté chyby

Př. 3 Časté chyby
  • Chybějící mezery
  • Vypadá to, že 3=2 nebude tak moc dobře.

Klávesové zkratky:

  • LEVÝ ALT + 8804 (menší nebo rovno)
  • LEVÝ ALT + 8805 (větší nebo rovno)
  • LEVÝ ALT + 8800 (nerovno)
  • LEVÝ ALT + 8801 (identita)

„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011