skryj/ukaž teorii Větší, menší

Znak užívaný v nerovnicích vyjadřuje velikostně odlišné hodnoty. V případě velkého rozdílu se zdvojuje. Jako párový znak je využíván pro Ostré závorky, na webu může sloužit pro optické dělení.

1 Psaní mezer

1.1 Standardní zápis

Okolní text se od znaku odděluje mezerami.

Př. 1 Standardní zápis: mezery z obou stran
  • Vypočítej mi nerovnici: 3x + 5_>_2y_<_8z − 6.
1.2 Sdružování

Následující příklad je doporučením Litéry (zdroje pravidel mlčí). V případě zdvojení se k sobě znaménka tisknou bez mezer. To se týká také znaménka Rovno, které v kombinaci větší/menší nahrazuje „větší/menší rovno“ zapsané jedním znakem. Rovnítko se píše vždy až jako druhé.

Př. 2 Sdružování
  1. O mnoho větší (zdvojení)
  2. Větší/menší rovno
  1. Je známo, že ležatá osmička_>>_0.
  2. Vypočítej mi nerovnici: 3x + 5_>=_2y.

2 Časté chyby

Př. 3 Časté chyby
  • Chybějící mezery
  • Vypadá to, že 3>2 funguje i v nereálných číslech.

3 Volné užití na webu aj.

Znak lze chápat jako Ostrou závorku, na kterou se uplatňují daná pravidla. Na webu můžeme symbol využít jako optický oddělovač. V takovém případě se na něj typografická pravidla nevztahují, vše je otázkou estetiky.

Př. 4 Ostrá závorka jako nepárový znak: libovolné mezery
  • Nacházíte se v sekci: Auta_>_sportovní_>_Lamborghini.

Klávesové zkratky:

  • PRAVÝ ALT + , (menší)
  • PRAVÝ ALT + . (větší)

„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011