Test znalostí

Následující otázky mají za úkol vyzkoušet znalosti získané z jednotlivých kapitol Slovníku. Lze zaškrtávat více odpovědí zaráz, tedy také všechny, ale i žádnou. Správnost voleb můžete pod příkladem ihned kontrolovat. Obsahuje-li odpověď alespoň jednu chybu, rámeček se rozsvítí červeně. Změnu kombinace zaškrtnutí i kontrolu odpovědí lze vyvolat opakovaně, pro účinnost testu je však doporučeno provádět opravu max. jedenkrát na jednom příkladu. Test nabízí na konci stránky vyhodnocení odpovědí a odkrytí veškerých řešení.

Test vychází z pravidel Slovníku, vyjma kapitoly Rozdíly v pravidlech (není-li uvedeno jinak).

Interpunkční znaménka

Správně může být vždy 0 až n odpovědí.

Tečka, čárka
Př. 1 Zaškrtněte správné věty:

Zkontroluj odpovědi (správně = 1, 2, 3):

Tečka, čárka, středník
Př. 2 Zaškrtněte správné věty:

Zkontroluj odpovědi (správně = 2):

Datum
Př. 3 Zaškrtněte správné tvary dat:

Zkontroluj odpovědi (správně = 1, 2, 4, 6, 7, 8):

Dvojtečka a výpustka
Př. 4 Zaškrtněte správné věty:

Zkontroluj odpovědi (správně = 1, 3, 4):

Otazník a vykřičník
Př. 5 Zaškrtněte správné věty:

Zkontroluj odpovědi (správně = 1):

Uvozovky a závorky
Př. 6 Zaškrtněte správné věty:

Zkontroluj odpovědi (správně = 2, 4):

Uvozovky
Př. 7 Zaškrtněte věty, které lze použít v české publikaci:

Zkontroluj odpovědi (správně = 1, 2, 3):

Pomlčka
Př. 8 Zaškrtněte správné věty:

Zkontroluj odpovědi (správně = 4, 5, 6):

Opětovným stiskem tlačítka se vyhodnocení skryje. Každý příklad je komentován. Obsahuje-li chybu (červené zvýraznění), je doplněn o správný tvar.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011