skryj/ukaž teorii Tečka

Zdánlivě obyčejný znak má hned několik pravidel pro zápis. V matematice jej lze v krajních případech považovat za násobení.

1 Psaní mezer

1.1 Mezera za tečkou

Běžně se tečka přiráží k poslednímu znaku a po ní následuje mezera. Tečka tak ukončuje věty nebo se používá u Zkratek a Číselných údajů. Pokud se tyto vyskytují na konci věty, druhá tečka se nepíše.

Př. 1 Mezera za tečkou
 1. Konec věty
 2. Datum, řadová číslovka
 3. Zkratka
 1. Přemýšlím nad originalitou této věty v příkladu.
 2. 5._dubna skončil na 7._místě._Později, 7._8._2011, si polepšil.
 3. Kočky, psi, aj._živočichové spadají do kategorie chutní.
1.2 Bez mezer

Tečka se bez mezer sází tehdy, kdy strukturuje jeden rozsáhlejší výraz. Působí částečně i jako optický oddělovač. Např. v nadpisech kapitol, datech, odděluje tisíce a je hojně využívaná v informatice.

Př. 2 Bez mezer
 1. Číslo kapitoly
 2. Čas ve formátu hodina/minuta (bez sekund)1
 3. Strojové datum (vždy dvoumístné dny a měsíce)
 4. Nepovinné dělení tisíců – lze psát také s mezerou2
 5. Součást značky
 6. Informatika – verze programu, IP adresa
 7. Informatika – webová adresa, soubor
 1. V kapitole 7.52.4 je uvedena podtřída chalkopyritu.
 2. Je 7.20 a teprv vstávám do práce.
 3. 05.07.2007 se stalo určitě něco podstatného.
 4. Vyhrál jsem 367.250.000 obalů od tatranek.
 5. Firma B.R.N.K prodává hudebniny.
 6. Stáhl jsem si Litéru 2.3.1, která opravuje 7 chyb.
 7. Mrkni na http://www.odemne.com/zivotopis.php.

1.3 Úskalí: datum vs. strojové datum

Z příkladů výše vyplývá možný dvojí zápis data s dvoumístnými dny/měsíci. A to buď s mezerami (klasické datum), nebo bez mezer (strojové). V celém dokumentu se však musí používat jen jeden způsob.

Př. 3 Úskalí: datum vs. strojové datum
 • 31._12._2010 je klasický zápis data, 31.12.2010 strojový.
1.4 Mezera před tečkou

Jedná se o specifický případ v informatice, kde pojednáváme o souboru, ale uvádíme jen jeho koncovku/příponu.

Př. 4 Mezera před tečkou
 • Našel jsem soubory s příponou_.html a_.htm.

2 Časté chyby

Zatímco v české typografii tečka odděluje tisíce/řády, Čárka celá čísla od desetin. V anglické typografii je tomu přesně naopak. Více v kapitole Číselné údaje.

Př. 5 Časté chyby
 1. Nevhodná mezera
 2. Zdvojená tečka na konci věty
 3. Chybějící mezery v datu
 4. Nevhodné mezery ve strojovém zápisu data
 5. Nevhodná mezera u verze/kapitoly
 1. Věta holá s tečkou na konci_.
 2. Našel jsem lovečák, vysočinu, kleště apod..
 3. 7.8.1997 na Moravě každý rád zapomene.
 4. 08._08._2008 je dobře zapamatovatelné.
 5. Část 5._1 má 177 stran.

3 Tečka skrývající znaky

Pokud chceme zapojit iniciativu čtenáře, lze písmena ve slově nahradit tečkami (nikoliv Výpustkou). V takovém případě se mezery nepíší.

Př. 6 Tečka skrývající znaky: bez mezer
 • Bydlela v krásném městě jménem T......

1) Čas lze dle různých zdrojů pravidel zapisovat také v jiném formátu – viz kapitola Rozdíly v pravidlech: čas. Více se o časových údajích píše na stránce Číselné údaje: čas.

2) Samozřejmostí je dodržování jednoho typu zápisu v celém dokumentu.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011