skryj/ukaž teorii Suma a součin

Značky pro celkový součet (sumu) a celkový součin umožňují zkrátit zápis matematických řad. Zde již neplatí typografická pravidla, způsob zápisu není jednoznačný.

1 Psaní mezer

Znaky je přinejmenším vhodné odsadit zleva mezerou. Otázkou je ta pravá. Při použití indexů (dolní a horní mez) se pro lepší přehlednost nabízí opět mezera. Protože se indexy píší pod/nad znaménkem, běžné ediotry a web si se složitějšími matematickými zápisy neporadí. Příklady bez indexů je třeba brát s rezervou.

Př. 1 Mezery u sumy a součinu
  1. Celkový součet – suma
  2. Celkový součin
  1. Vypočítej mi sumu od jedné do pěti__(x + 7).
  2. Vypočítej mi celkový součin od nuly do nekonečna__(4x).

Klávesové zkratky:

  • LEVÝ ALT + 8721 (suma)
  • LEVÝ ALT + 8719 (celkový součin)

„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011