skryj/ukaž teorii Stupeň, minuta a vteřina

Stupně, minuty a vteřiny se v české typografii používají pouze pro vyjádření úhlů, stupňů, stop a palců. V anglické typografii lze znaky označovat časové údaje.

1 Psaní mezer

1.1 Úhly, stopy, palce

Všechny uvedené značky se přirážejí k číslu bez mezery, po nich následuje mezera (zde se nerozlišuje podstatné a přídavné jméno, viz kapitola Číselné údaje, protože jednotky jsou v místě horního indexu). Výjimku tvoří úhlový zápis minut s uvedením stupňů nebo vteřin – v tom případě se mezera za značkou, kromě poslední, ruší.

Př. 1 Úhly, stopy, palce
 1. Úhlové stupně, minuty a vteřiny (minuty s uvedením stupňů nebo vteřin)
 2. Úhlové stupně, minuty
 3. Stupně
 4. Palce
 1. Phaser se ve vodě láme v úhlu 1°38′71″_Jefferaysovy stupnice.
 2. Nakresli mi 30°_úhel. Zvládneš i jemný 38′_úhel?
 3. To pivo má jen _(stupňů).
 4. Koupil si 24″_monitor (čtyřiadvacetipalcový).
1.2 Celsiovy a Fahrenheitovy stupně

Stupně u vyjádření teploty se zleva oddělují mezerou, zprava se příráží k jednotce bez mezer. U Kelvinů se stupně nepíší.

Př. 2 Celsiovy a Fahrenheitovy stupně
 • 100 °C se rovná 212 °F.

2 Časté chyby

Př. 3 Časté chyby
 1. Nevhodná mezera v úhlu
 2. Nevhodná mezera u palců
 3. Nevhodná mezera u teplotních stupňů
 4. Chybějící mezera u teplotních stupňů
 1. Brno má souřadnice 49°_08′_37,80″ severní šířky.
 2. Můj monitor má 24_ (palců).
 3. Kéž by bylo venku aspoň 30 °_C.
 4. Kéž by bylo venku aspoň 30°C.

Z důvodu špatné dostupnosti jsou znaky často chybně zaměňovány za Strojové uvozovky. Také se podobají dalším znakům viz kapitola Podoba některých znaků.

Klávesové zkratky:

 • LEVÝ ALT + 8242 (minuta a stopa)
 • LEVÝ ALT + 8243 (vteřina a palec)

„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011