skryj/ukaž teorii Strojové (rovné) uvozovky

Strojové (rovné či programátorské) uvozovky se v běžné literatuře nevyskytují. Vhodné mohou být v odborné počítačové a tolerují se také na současném webu, což je dáno dostupností na klávesnici (narozdíl od ostatních uvozovek). Nicméně o správný zápis se nejedná. Uvozovky se používají pro ohraničení přímé řeči, názvy nebo nadsazené výrazy. Strojové mají stejný znak pro otevření i ukončení.

1 Psaní mezer

Okolní text se od uvozovek odděluje mezerou, jejich obsah je k nim přitisknut bez mezer. Interpunkce (Tečka, Čárka, …) se píše za uzavírací uvozovky bez mezery.

Př. 1 Mezery vně
  • Byl jsem na_"Legendě o sovích strážcích"_a nelitoval.

2 Zanořování

Na zanořené uvozovky se vztahují stejná pravidla. Pokud se však bezprostředně po sobě vyskytnou dvoje otevírací nebo uzavírací uvozovky, mezera se mezi ně nevkládá.

Narozdíl od klasických uvozovek, které jsou dvojité, zanořené jsou jednoduché.

Př. 2 Zanořování: mezery vně, sousedící bez mezer
  • Řekl:_"Určitě znáš slovo_'potípat'"_a pousmál se.

3 Časté chyby

Př. 3 Časté chyby
  • Nevhodná mezera
  • Neznaje francouzsky, nazval ji "_malou samičkou bobra".

Strojové uvozovky se podobají dalším znakům viz kapitola Podoba některých znaků.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011