skryj/ukaž teorii Středník

Středník člení větné útvary na souvislé bloky důrazněji jako Čárka, ne však tolik jako Tečka. Může jím končit text v odrážkovém seznamu – vyjadřuje se tím částečné ukončení, ale také návaznost na další položku. Pro zachování čitelnosti je záhodno jej použít také ve výčtu desetinných čísel.

1 Psaní mezer

Středník se přiráží k poslednímu znaku a po něm následuje mezera.

Př. 1 Mezera za čárkou
 1. Výraznější členění v jedné větě1
 2. Výčet desetinných čísel
 3. Odrážkový seznam
 1. Rudolf Těsnohlídek zemřel v Brně;_studia na FF nedokončil.
 2. Naměřil hodnoty 3,15;_6,2;_7,1 a 2,3.
 3. Napíšu článek;_
  Umyju nádobí;_
  Nakonec sebe a zalehnu.

2 Časté chyby

Př. 2 Časté chyby
 • Nevhodná mezera
 • Rudolf Těsnohlídek zemřel v Brně_; studia na FF nedokončil.

1) Je možné zaměnit s čárkou. Záleží na citu a snaze text členit.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011