skryj/ukaž teorii Spojovník

Spojovník se klade do výrazů složených ze dvou slov. Často se jedná o přídavná jména nebo slova, kdy výraz za spojovníkem upřesňuje slovo před ním. Používá se také tam, kde je vyjádřena vzájemnost/podvojnost.

1 Psaní mezer

1.1 Bez mezer

Spojovník se píše téměř výhradně bez mezer. U žen, které si nechaly příjmení za svobodna, se dnes již nepíše spojovník, ale mezera. V případě jména zděděného po předcích lze spojovník z důvodu rodinné tradice ponechat. U víceslovných výrazů se píše Pomlčka s mezerami.

Př. 1 Bez mezer
 1. Výraz -li
 2. Složené výrazy, souřadný, vzájemný vztah
 3. Městská část, složené jméno, jméno po předcích
 4. Složený výraz – datum; nejde o rozmezí „od do“ (lze nahradit lomítkem)
 5. Sestupný zápis data
 6. Zdůraznění slova, slabik
 7. Přejatá slova, matematické a chemické názvosloví
 1. Nebudeš-li poslouchat, dostaneš do řepy.
 2. Česko-anglický slovník, růžovo-fialový, cestovatel-spisovatel
 3. Brno-město, Saint-Claire, White-Philips.
 4. Školní rok 1992-93 nestál za nic. Ani 1994/95.
 5. Aktualizace byla provedena 2008-12-30.
 6. Tak to bylo opravdu vý-bor-né.
 7. Play-off, C-vitamín (ale vitamín C), ISBN 80-698023-9, x-ový, n-tý, Fí-kvadrát, 5-pyrazol.
1.2 Mezera za spojovníkem

V případě slova, jehož konec je pro zkrácení zápisu dokončen v jiném, se spojovník tiskne zleva bez mezery, za ním mezera následuje.

Př. 2 Mezera za spojovníkem
 • Devíti-_a desetihodinová směna zní podivně.

2 Úskalí: pomlčka vs. spojovník

2.1 Městská část

Pokud jsou oba výrazy okolo pomlčky jednoslovné, píše se Spojovník bez mezer. Pokud je alespoň na jedné straně víceslovný výraz, vkládají se1 k pomlčce mezery z obou stran. Pak vyvstává otázka ohledně jednoty v dokumentu, která se lehce tříští při použití obého zápisu.

Př. 3 Úskalí: pomlčka vs. spojovník – městská část
 1. Jednoslovná městská část – spojovník bez mezer
 2. Víceslovná městská část – pomlčka s mezerami
 1. Dům spadá do katastru Brno-město.
 2. Brno__Bobrova osada je smýšlená městská část.
2.2 Dvojice příjmení

Dvojice příjmení dvou lidí ve vztahu a se odděluje pomlčkou2. Dvojice příjmení jednoho člověka naopak Spojovníkem. Ženské příjmení za svobodna se odděluje mezerou.

Př. 4 Úskalí: pomlčka vs. spojovník – dvojice příjmení
 1. Příjmení dvou lidí ve vztahu apomlčka bez mezer
 2. Příjmení jednoho člověka – spojovník bez mezer
 3. Příjmení za svobodna
 1. Knihkupectví vede dvojice Ptáček–Koniklec.
 2. Můj kamarád se jmenoval Edgar Salter-Harris.
 3. 400 m překážek vyhrála Anička Kudláková Žabokrtská.

3 Časté chyby

Přídavná jména kombinovaná s číslem (např. „5stranný“, „7patrový“) nikdy neobsahují spojovník ani mezeru, popř. „koncovky“ -ti, ti-, -mi, … Vždy se píší dohromady, viz kapitola Číselné údaje.

Př. 5 Časté chyby
 • Nevhodné mezery
 • Nevhodná koncovka
 • Česko_-_francouzský slovník vydala Ann_-_Claire Dupont.
 • Napsal 5-tistrannou esej. Rezervoval 8mi-lůžkový pokoj s 10timetrovou chodbou.

4 Řádkový zlom

Pokud zůstane spojovník ve složeném výrazu na konci řádku, musí se (stejně jako Lomítko) na novém opakovat. Pokročilé textové editory dokáží situaci ošetřit, webový prohlížeč nikoli. Řešení problému popisuje kapitola Řádkový zlom. Obdobně je tomu u dělení slov, které však na webu neexistuje. Oproti předešlému případu se znaménko na novém řádku již neopakuje.

Př. 6 Řádkový zlom
 1. Složený výraz se spojovníkem na konci řádku
 2. Rozdělení slova na dva řádky
 1. Koupil si v obchodě česko-
  -anglický
  slovník.
 2. Když uviděl na hodinkách dvě hodiny v noci, sko-
  ro
  se osypal.

1) Pravidlo nevychází z WTP. Jedná se o vzácnou výjimku, kdy Litéra považuje za výchozí pravidla jiná než typografická – konkrétně ÚJČ. Více viz kapitola Rozdíly v pravidlech: Městská část.

2) Znak pro vyjádření vztahu a lze lze dle různých zdrojů pravidel zapisovat odlišně – viz kapitola Rozdíly v pravidlech: Příjmení.

Spojovník se podobá dalším znakům viz kapitola Podoba některých znaků.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011