skryj/ukaž teorii Rozdíly v pravidlech

V některých situacích se Zdroje uváděných pravidel různí. Případy rozebírají následující odstavce. Jako první je uvedeno vždy to, ze kterého čerpá Litéra. Z příkladů lze vypozorovat, že za výchozí jsou považována WTP (mimo několika případů u Pomlčky a znaků, ke kterým se WTP nevyjadřují).

1 Jednopísmenné předložky a spojky

Pevná mezera se vkládá mezi jednopísmennou předložku/spojku a následující slovo. Seznam předložek/spojek je následující:

Př. 1 Jednopísmenné předložky a spojky
 1. WTP, TP a ÚJČ
 2. Doporučení Litéry
 3. PČP
 4. ČSN
 1. Předložky: K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u a spojky A, I, i. Doporučená je také a.
 2. Předložky: K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u a spojky A, I, i. Doporučená je také a a další jakýkoli jednopísmenný znak.
 3. Předložky: k, s, v, z.
 4. Předložky: K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u.

2 Časové údaje

Zápis času s uvedením hodin lze psát více způsoby. V případě uvedení pouze minut a sekund (bez hodin) se zdroje shodují.

2.1 Hodiny a minuty
Př. 2.1 Časové údaje – hodiny/minuty
 1. WTP, TP a PČP – tečka
 2. ÚJČ a ČSN – dvojtečka
 1. Je 7.20 a teprv vstávám do práce.
 2. Je 7:20 a teprv vstávám do práce.
2.2 Hodiny, minuty a vteřiny
Př. 2.2 Časové údaje – hodiny/minuty/vteřiny
 1. WTP, TP, ÚJČ, PČP, ČSN – dvojtečky
 2. PČP – připouští i formát tečka/dvojtečka
 1. Je 7:20:15 a teprv vstávám do práce.
 2. Je 7.20:15 a teprv vstávám do práce.

3 Vyjádření poměru

ČSN volí odlišný zápis mezer u poměru či měřítka.

Př. 3 Vyjádření poměru
 1. WTP, TP, ÚJČ, PČP – mezery z obou stran
 2. ČSN – bez mezer
 1. Mapa má měřítko 1_:_50 000.
 2. Mapa má měřítko 1:50 000.

4 Výpustka v nedokončené větě (tzv. aposiopese)

V příkladech jsou tři typy Výpustky v uvedeném pořadí: na konci věty (A), uprostřed věty (B) a na začátku (C).

Př. 4 Výpustka v nedokončené větě
 1. WTP, ČSN1 – přiražení k souvisejícímu znaku, z druhé strany mezera
 2. ÚJČ, PČP1 – vždy pouze mezera za2
 3. TP – úzká mezera k souvisejícímu znaku, z druhé strany obyčejná
  1. Myslel, že mluvíš pravdu…_
  2. V Jednotě je…_silný zápach.
  3. Zaspal._…a dílo bylo dokonáno.
  1. Myslel, že mluvíš pravdu…_
  2. V Jednotě je…_silný zápach.
  3. Zaspal. _a dílo bylo dokonáno.
  1. Myslel, že mluvíš pravdu._
  2. V Jednotě je..silný zápach.
  3. Zaspal._.a dílo bylo dokonáno.

1ČSN i PČP uvádějí příklad pro výpustku na konci/uprostřed věty. Nikoli na jejím začátku.

2V příkladu 2C je mezera i před výpustkou kvůli tečce za předešlou větou.

5 Lomítko ve víceslovné alternativě

ČSN nerozlišuje víceslovnou a jednoslovnou alternativu – vždy sází Lomítko bez mezer. Lze to považovat za nelogický přístup, protože víceslovné výrazy opticky vypadávají z kontextu (znázorňuje tučnost v příkladech).

Př. 5 Výpustka
 1. WTP, TP, ÚJČ, PČP – mezery z obou stran
 2. ČSN – bez mezer
 1. Hledáme atraktivní dívku_/_neatraktivního fyzika.
 2. Hledáme atraktivní dívku/neatraktivního fyzika.

6 Pomlčka ve funkci „od do, až, versus, z do“

Následující pravidla jsou natolik komplikovaná, že je pro lepší pochopení zavedena odlišná typologie popisu problému. PČP se v případě jednoslovného výrazu ztotožňují s ÚJČ, k víceslovnému se nevyjadřují. Opětovnou shodu lze pouze předpokládat.

6.1 ÚJČ, Litéra

Litéra se drží pravidel ÚJČ. Aby část víceslovného výrazu nevypadla z kontextu, je pomlčka (podobně jako u př. 5) osazena mezerami z obou stran.

Př. 6.1 ÚJČ, Litéra
 1. Jednoslovný výraz – bez mezer
 2. Víceslovný výraz – mezery z obou stran
 1. V třináctém kole 2. ligy se utkalo Brno–Brankovice.
 2. V třináctém kole 2. ligy se utkalo Brno__Hradec Králové.
6.2 WTP, TP

Typografická pravidla nerozlišují jednoslovné a víceslovné výrazy. Vždy sází pomlčku bez mezer. Část výrazu tak může vypadnout z kontextu.

Př. 6.2 WTP, TP
 1. Jednoslovný výraz – bez mezer
 2. Víceslovný výraz – bez mezer
 1. V třináctém kole 2. ligy se utkalo Brno–Brankovice.
 2. V třináctém kole 2. ligy se utkalo Brno–Hradec Králové.
6.3 ČSN

Ani ČSN nerozlišuje počet slov ve výrazu. Oproti výše uvedeným pravidlům se zápis komplikuje dělením na dvě funkce. U víceslovného výrazu, který vyjadřuje „od do, až“ vypadává okolní text z kontextu.

Př. 6.3 ČSN
 1. Jednoslovný i víceslovný výraz ve funkci „versus, z do“ – mezery z obou stran
 2. Jednoslovný i víceslovný výraz ve funkci „od do, až“ – bez mezer
 1. V třináctém kole 2. ligy se utkalo Brno__Brankovice a Plzeň__Hradec Králové.
 2. Mají otevřeno v čase 8–16. Na vodě budu 3. 7.–8. 7.

7 Čárka za pomlčkou

WTP a TP zakazují psát Čárku za Pomlčku. ÚJČ a PČP takovou možnost doporučuje v případě, že je pro kontext vhodná. K tomuto přístupu se přiklání také Litéra.

Př. 7 Čárka za pomlčkou
 1. ÚJČ, PČP, Litéra – povoluje čárku
 2. WTP, TP – nepovoluje čárku
 1. Začala dělat oběd__kuřecí maso_–, ale pomoc nechtěla.
 2. Začala dělat oběd__kuřecí maso__ale pomoc nechtěla.

8 Pomlčka ve víceslovných městských částech

ÚJČ doporučuje v těchto výrazech psaní Pomlčky s mezerami (čehož se drží i Litéra). ČSN se k jednoslovným i víceslovným výrazům staví jednotně – sází Spojovník bez mezer. Ostatní zdroje mlčí. Výhodou prvního způsobu je nevypadnutí z kontextu, druhý zachovává jednotu dokumentu.

Př. 8 Pomlčka ve víceslovných městských částech
 1. ÚJČ, Litéra – pomlčka s mezerami
 2. ČSN – spojovník bez mezer
 1. Brno – Bobrova osada je smýšlená městská část.
 2. Brno-Bobrova osada je smýšlená městská část.

9 Pomlčka a spojovník v příjmení

WTP, TP a PČP, uvádí ve dvojici příjmení ve vztahu a Pomlčku, zbylé zdroje Spojovník.

Př. 9 Pomlčka a spojovník v příjmení
 1. WTP, TP, PČP – pomlčka
 2. ÚJČ, ČSN – spojovník
 1. Knihkupectví vede dvojice Ptáček–Koniklec.
 2. Knihkupectví vede dvojice Ptáček-Koniklec.

10 Matematická odchylka

PČP se dostávají do sporu s ČSN ohledně mezery u odchylky. Zbylé zdroje mlčí.

Př. 10 Matematická odchylka
 1. PČP
 2. ČSN
 1. Příklad vyšel 320_±3.
 2. Příklad vyšel 320_±_3.

11 Ústupky ČSN

ČSN dovoluje používat na místě některých špatně dostupných znaků a symbolů běžnou interpunkci (týká se běžného textu, nikoli odborných publikací). Pravidla pro zápis mezer se od pravidel původních znaků nemění.

Důvodem ústupku je špatná dostupnost Výpustky, Kříže a Pomlčky.

Př. 11 Ústupky ČSN
 1. Tři tečky na místě výpustky
 2. Plus na místě kříže
 3. Dvojitý spojovník na místě pomlčky u měny
 1. Po pádu z deseti metrů jen vesele zakroutil hlavou...
 2. Vladimír Dlouhý_+_20. 6. 2010 (zemřel na rakovinu žaludku).
 3. Dal za květiny Kč 150,--.

12 Matematické ústupky

PČP a ČSN dovolují používat na místě matematických symbolů běžnou interpunkci (týká se běžného textu, nikoli matematických a odborných publikací). Pravidla pro zápis mezer se od pravidel původních znaků nemění. Výjimkou je plus minus, které se od okolí automaticky odděluje mezerami z obou stran.

Důvodem ústupku je špatná dostupnost matematických symbolů Minus, Násobící tečka a křížek, Děleno a Plus minus. ÚJČ se ztotožňuje s ČSN.

Př. 12 Matematické ústupky
 1. Pomlčka na místě minusu
 2. Tečka na místě násobící tečky
 3. Tečka na místě násobící tečky
 4. „x“ na místě křížku
 5. „x“ na místě křížku
 6. Dvojtečka na místě dělena
 7. Plus a minus na místě plus minus
 8. Plus a minus na místě plus minus
 1. 5__3 je totéž jako_–2 + 4.
 2. Příklad 5_._3 značí součin dvou prvočísel.
 3. 8.1021 je vážně nemalé číslo.
 4. Příklad 6_x_8 značí součin dvou čísel.
 5. Dojdi 5x do Okomugondo pro vodu a Kimuri ti půjčí luk.
 6. Vypočítej mi 195_:_15.
 7. Výpočet toleruje odchylku_+/−_0,01 mikrokvadrilionu metru.
 8. Zastav se u nás za 10_+/−_2 hodiny.

„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011