skryj/ukaž teorii Priorita pravidel

V situacích, kde se těsně vedle sebe objeví více interpunkčních znamének, je nutné určit prioritu užití pravidel. Např. před Čárkou se mezera nepíše, zatímco za ukončovací závorkou ano. Bez určení přednosti nelze popsat postup při zápisu čárky za závorkou.

K určování priority napomáhá rozdělení interpunkce na dva typy – párovou a nepárovou. Pro pochopení následných příkladů je třeba znát pravidla uvedených znamének.

1 Párové znaky

Do této skupiny spadají všechny druhy závorek a uvozovek. Symboly vně tyto znaky mají vyšší prioritu, zatímco uvnitř nižší. Z toho vyplývá např. i to, že zmíněná Čárka za závorkou se přiráží bez mezery.

Př. 1 Párové znaky
 1. Vyšší priorita vnějších znamének – tečka
 2. Nižší priorita vnitřních znamének – tečka
 3. Vyšší priorita vnějších znamének – otazník
 4. Nižší priorita vnitřních znamének – uvozovky
 1. Buď na mě hodný (ukliď byt a dej mi na nové boty).
 2. Buď na něj hodný (Nikdy spolu nevycházeli. Nikdy.) a nezlob.
 3. Té oranžové barvě říkáš „hnědá“?
 4. On si začal (prý jsem »přetrhdílo«) a tak jsem mu lištil.

2 Nepárové znaky

Druhou část tvoří nepárové znaky, které určují prioritu pravidlem posledního. Přednost tak má vždy nejpravější symbol.

Př. 2 Nepárové znaky
 1. Přednost výpustky před tečkou
 2. Přednost čárky před pomlčkou
 3. Přednost pomlčky před čárkou
 4. Přednost tečky před pomlčkou (a pomlčky před čárkou)
 1. Porušil paragraf 75/2006 Sb._…neřekl ani bú.
 2. Začala dělat oběd – kuřecí maso –, ale pomoc nechtěla.
 3. Kdysi stála jízdenka Kčs 2,– a revzioři se usmívali.
 4. Kdysi stála jízdenka Kčs 2,–.

3 Interpunkce a jiné symboly

Interpunkce má před matematickými a jinými symboly přednost vždy.

Př. 3 Interpunkce a jiné symboly
 1. Přednost interpunkce před znakem Eura
 2. Přednost interpunkce před palci
 3. Přednost interpunkce před zavináčem
 1. Dostaneš 5€/125Kč slevu na skok bez lana.
 2. Můj úsměv má úhlopříčku 20″, ten jeho pouze 15″.
 3. $ je hezký znak. @ je ale hezčí.

„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011