skryj/ukaž teorii Pomlčka

Vyskytuje se při upřesňování výrazů, může zastupovat České uvozovky, Kulaté závorky, Čárku a Výpustku. Také dokáže zastoupit některé větné výrazy a znázorňovat pomlku. Pomlčka, někdy také půlčtverčíková pomlčka nebo „en dash“, je určena šířkou písmene N.

1 Psaní mezer

1.1 Mezery z obou stran

Pokud upřesňujeme výraz nebo nahrazujeme jiné znaky pomlčkou, píšeme mezeru z obou stran. Stejně tak v případě vyjádření pomlky (pokud je na konci věty, Tečka se již nepíše).

Př. 1 Mezery z obou stran
 1. Upřesnění výrazu
 2. Vsuvka, zastoupení závorek
 3. Zastoupení uvozovek
 4. Zdůraznění, vyjádření pomlky
 5. Heslovitý výraz, výčet
 1. Tam je krásně__mám na mysli jih Ázerbajdžánu.
 2. Začala dělat oběd__kuřecí maso__a já se na ni jen díval.
 3. Ten zápas se mi líbil__zvolal.__Padlo sedm gólů.
 4. Přivezl jsem ji tehdy kus domova__jak si přála.
 5. Prodáváme zlato__šperky__ozdoby.
1.2 Pomlčka ve funkci „od do, až, versus, z do, a“

Pokud jsou oba výrazy1 okolo pomlčky jednoslovné, mezery se nepíší. Pokud je alespoň na jedné straně víceslovný výraz, vkládají se mezery z obou stran. Víceslovným je myšleno „obsahuje mezeru“, tzn. i výraz 15 000 (na rozdíl od 15.000). Pomlčky lze také vhodně nahradit slovem.

Př. 2 Funkce „od do, až, versus, z do, a“
 1. Od do
 2. Versus, z do
 3. A
A) Jednoslovné výrazy: bez mezer
 1. Působil ve sboru v letech 1992–1994.
 2. Skončili na 10.–15. místě. Vyhráli 15.000–18.000 Kč.
 3. V třináctém kole 2. ligy se utkalo Brno–Brankovice.
 4. Knihu napsala dvojice Ptáček–Koniklec.
B) Víceslovné výrazy: mezery z obou stran
 1. Působil ve sboru od 1. září 1992__30. 3. 1994.
 2. Vyhráli 15 000__18 000 Kč.
 3. V třináctém kole 2. ligy se utkalo Brno__Uherské Hradiště.
 4. Knihu napsala dvojice Jaroslav Ptáček__Aleš Koniklec.

2 Úskalí: specifika a sousední interpunkce

Z důvodu uplatnění pomlčky na mnohých specifických místech existuje několik dalších výjimek pro zápis. Pro zachování kontextu je možné Čárku za pomlčkou ponechat2. Pokud věta končí zámlkou, tečka se nepíše (narozdíl od Otazníku a vykřičníku). Naopak pomlka za tečkou nastat může. Jak je vidět v příkladech, mezery se píší dle pravidel o Prioritě.

Př. 3 Úskalí: specifika a sousední interpunkce
 1. Haléře – mezera za
 2. Malá a velká rošáda – bez mezer
 3. Pomlka za větou ukončenou tečkou/otazníkem/vykřičníkem – s mezerami
 4. Zámlka ve větě3 – s mezerami
 5. Zámlka ve větě3 s otazníkem/vykřičníkem – mezera před
 6. Čárka za pomlčkou ve funkci závorky – mezera před
 1. Sešit mě stál Kč 18,–_a obal dvě kačky.
 2. Malá rošáda se značí 0–0, velká 0–0–0.
 3. Nakonec se přiznal.__Odpustil mu však málokdo.
 4. To jsme zase dopadli__Co teď?
 5. To jsme zase dopadli_–! Příště bude líp.
 6. Začala dělat oběd – kuřecí maso_–, ale pomoc nechtěla.

3 Úskalí: pomlčka vs. spojovník

3.1 Městská část

Pokud jsou oba výrazy okolo pomlčky jednoslovné, píše se Spojovník bez mezer. Pokud je alespoň na jedné straně víceslovný výraz, vkládají se4 k pomlčce mezery z obou stran. Pak vyvstává otázka ohledně jednoty v dokumentu, která se lehce tříští při použití obého zápisu.

Př. 4 Úskalí: pomlčka vs. spojovník – městská část
 1. Jednoslovná městská část – spojovník bez mezer
 2. Víceslovná městská část – pomlčka s mezerami
 1. Dům spadá do katastru Brno-město.
 2. Brno__Bobrova osada je smýšlená městská část.
3.2 Dvojice příjmení

Dvojice příjmení dvou lidí ve vztahu a se odděluje pomlčkou5. Dvojice příjmení jednoho člověka naopak Spojovníkem. Ženské příjmení za svobodna se odděluje mezerou.

Př. 5 Úskalí: pomlčka vs. spojovník – dvojice příjmení
 1. Příjmení dvou lidí ve vztahu apomlčka bez mezer
 2. Příjmení jednoho člověka – spojovník bez mezer
 3. Příjmení za svobodna
 1. Knihkupectví vede dvojice Ptáček–Koniklec.
 2. Můj kamarád se jmenoval Edgar Salter-Harris.
 3. 400 m překážek vyhrála Anička Kudláková Žabokrtská.

4 Časté chyby

Př. 6 Časté chyby
 1. Použití spojovníku
 2. Použití spojovníku ve výrazu od do, až, versus, z do, a
 3. Nevhodné mezery v jednoslovném výrazu od do, až, versus, z do, a
 1. Tam je krásně_-_mám na mysli jih Ázerbajdžánu.
 2. Červenec-srpen, červenec_-_srpen.
 3. Na červenec__srpen je plánován dlouhý výlet.

5 Pomlčka na začátku řádku

Vyjma tří případů nesmí pomlčka zůstat na začátku řádku. A to, stojí-li ve funkci opakovacího znaménka, odrážky nebo uvozovek.

V případě odrážky a uvozovek se před pomlčku sází zarážka (odsazení stejné délky), za ni pak Pevná mezera. Díky tomu bude text při zarovnání do bloku začínat na stejném místě (obyčejné mezery mají proměnnou délku). Opakovací znaménko se naopak sází bez mezer.

Opakovací znaménko lze psát kromě pomlčky i Vlnkou (tildou) – samozřejmě jednotně v celém dokumentu.

Př. 7 Pomlčka na začátku řádku: pouze ve třech případech
 1. Odrážka (se zarážkou před a pevnou mezerou za)
 2. Opakovací znaménko (bez mezer)
 3. Náhrada uvozovek v beletrii či bloku přímé řeči (se zarážkou před a pevnou mezerou za)
 1. Automobilka Lamborghini vyrábí modely:
  __Murciélago
  __Gallardo
 2. Lamborghini Diablo
  –Murciélago
  –Gallardo
 3. Když uslyšel:
  __Jdi si…
  Smutně jen zakroutil hlavou a beze slova odešel. Snad až po dvou letech se potkali znovu, náhodou.
  __No ahoooj.
  Ozvalo se z druhé strany chodby.

6 Řádkový zlom – pomlčka na konci řádku

Pomlčka s mezerami smí zůstat na konci řádku. Varianta bez mezer (viz př. 2A) nikoliv – celý výraz musí zůstat na jednom řádku. To lze zařídit např. náhradou pomlčky za slovo. Druhou, komplikovanou možnost, rozebírá kapitola Řádkový zlom.

Př. 8 Řádkový zlom – pomlčka na konci řádku
 1. Chování pomlčky s mezerami
 2. Chování pomlčky bez mezer (slova přiražená k pomlčce se nesmí rozdělit)
 3. Chování pomlčky bez mezer – náhrada slovem
 1. Jeli jsme krtkem k Marble Arch_
  tím myslím k tomu mramorovému oblouku.
 2. Když se utkaly těžké váhy
  Ali–Frazier, málem spadl ring.
 3. Když se utkaly těžké váhy Ali vs. Frazier, málem spadl ring.

7 Volné užití na webu

Pomlčku lze využít jako grafický oddělovač nebo odrážku. V kombinaci s Větší, menší popř. Francouzskými uvozovkami může nahradit vhodnější znak Šipky. Pravidla daná nejsou, měla by být pouze zachována estetika.

Př. 9 Volné užití na webu
 • Úvod_–>_slovník_–›_pomlčka_–»_dlouhá pomlčka.

1), 2), 4) Pravidla výjimečně nevychází z WTP. Litéra v těchto případech upřednostňuje ÚJČ. Více viz kapitola Rozdíly v pravidlech: Pomlčka ve funkci „od do, až, versus, z do“, Čárka za pomlčkou a Městská část.

3) Za levou mezeru a pomlčku si lze představit Výpustku.

5) Znak pro vyjádření vztahu a lze dle různých zdrojů pravidel zapisovat odlišně – viz kapitola Rozdíly v pravidlech: Příjmení.

Z důvodu špatné dostupnosti je pomlčka často chybně záměněňována za Spojovník. Také se podobá dalším znakům viz kapitola Podoba některých znaků. Situace, kdy je záměna tolerována, popisují Rozdíly v pravidlech: Ústupky ČSN.

Klávesová zkratka: LEVÝ ALT + 0150.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011