skryj/ukaž teorii Plus minus

Plus minus se používá pro vyjádření odchylky, tolerance, a také zkrácení zápisu příkladu se dvěma řešeními (jednou za užití kladného znaménka, podruhé za užití záporného).

1 Psaní mezer

1.1 Mezera před plus minus

K odchylovanému číslu se plus minus přiráží bez mezery. Vlevo od znaku se píše mezera Stejně tak je tomu u zkráceného zápisu výsledku.

Př. 1 Mezera před plus minus
 1. Odchylka v matematice, větě1
 2. Zkrácený zápis výsledku
 1. Vyšlo mi 5_±2. Skripta tolerují odchylku_±0,01 metru.
 2. √16 =_±4.
1.2 Mezery z obou stran

Následující příklad je doporučením Litéry (zdroje pravidel mlčí). Pokud plus minus zkracuje zápis příkladu (tzn. po dopočítání vyjdou dvě hodnoty lišící se nejen znaménkem), je vhodnější zápis s mezerou z obou stran. Lze vidět analogii s běžným zápisem Plus i Minus. Nejedná se o odchylku – ta značí nepřesnost.

Př. 2 Mezery z obou stran
 1. Zkrácení příkladu s čísly
 2. Zkrácení příkladu s proměnnými
 1. V zadání je 13_±_7, to celé lomeno dvěma.
 2. Činitel pro kvadratickou rovnici zní: b_±_(b2 − 4ac).

2 Časté chyby

Př. 3 Časté chyby
 1. Chybějící mezera u odchylky
 2. Nevhodná mezera u zkráceného zápisu výsledku
 1. Vyšlo mi 2.
 2. √16 = ±_4.

1) Pravidlo o odchylce výjimečně nevychází z WTP. Litéra v tomto případě upřednostňuje PČP viz kapitola Rozdíly v pravidlech: odchylka.

Z důvodu špatné dostupnosti je plus minus často chybně zaměňováno za znaky Plus a Minus, které odděluje Lomítko. Situace, kdy je záměna tolerována, popisují Rozdíly v pravidlech: Matematické ústupky.

Klávesová zkratka: LEVÝ ALT + 0177.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011