skryj/ukaž teorii Pevná (nedělitelná) mezera

Pevná mezera (tvrdá, nedělitelná) je od klasické nerozeznatelná. Používá se všude tam, kde není dovoleno dělit výrazy, které k mezeře přiléhají, na dva řádky. Zachovává se tak čitelnost a plynulost textu.

1 Jednopísmenné předložky a spojky

Patří k nim předložky K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u a spojky A, I, i. Lze sem řadit také spojku a (z důvodu častého používání a možnému vzniku řek je pravidlo dobrovolné). Mezera se vkládá mezi předložku/spojku a následující slovo1.

Př. 1 Jednopísmenné předložky a spojky
 1. A_nakonec uspěl i_v_ prokleté kombinatorice.

2 Ustálené spojení, zkratky

K často používaným zkratkám patří j. č., mn. č., n. l., př. n. l., č. p., t. r., t. č., v. r., n. m., tj., tzv., s., č., k ustáleným spojením pak např. s. r. o., r. o., a. s., k. s., v. o. s. aj. Pro příklad akademických titulů lze uvést Bc., Mgr., Ing., Ph.D., LL.B., MUDr., prof., …, pro vojenské tituly voj., čet., rtm., por., kpt., plk., gen., … Ucelenější seznam nabízí kapitola Zkratky.

Př. 2 Ustálené spojení, zkratky
 1. Ustálené spojení a zkratky – uvnitř
 2. Ustálené spojení a zkratky – za
 3. Zkrácené jméno a příjmení – iniciály
 4. Výrazy typu E dur, C vitamín, Rh faktor; č. 10, str. 155
 5. Akademický/vojenský titul
 1. V._r. 1994 založil v Andách ve výšce 4000 m n._m. Typos a._s.
 2. Česká (tzv._Čára) je betálná brněnská ulica.
 3. A._Jirásek a Fr._Hrubín uměli finsky.
 4. Zahrej mi tu skladbu č._3 v E_dur.
 5. prof._MUDr._Plotna,_Ph.D. zná por._Jirku Vozihnoje.

3 Číselné údaje, data, jednotky

Do jednotek patří např. vyjádření času (h, h., min, …), délky (m, km, ", …), velikosti (ha, km2, MB, …), rychlosti (m/s, km/h, …), stupně (°, °C, °F, …), měny (Kč, €, $, …), % aj.

Pevné mezery patří všude tam, kde se vyskytuje matematický symbol s mezerami.

Př. 3 Číselné údaje, data, jednotky
 1. Úplné datum
 2. Řadová číslovka s podstatným jménem
 3. Dělení tisíců
 4. Číslo a jednotky
 5. Telefonní číslo
 6. Dvojtečka – poměr
 7. Matematická znaménka (plus, minus, krát, děleno, (ne)rovno, větší/menší (nebo rovno), přibližně rovno, vlnka)
 1. 7._8._2008 ji poprvé políbil na líčko.
 2. V 6._patře, myslím 9._srpna, podruhé.
 3. Za společnou dovolenou ve Valencii zaplatili 22_000 Korun.
 4. Když zaplatíš 13_, o víkendu bude 32_°C.
 5. Zavolej na číslo +420_776_121_212.
 6. Mapa má měřítko 1_:_500.
 7. 5_+_5 je zhruba 10, 12_÷_3_=_1_×_4

4 Interpunkce a jiné znaky

Př. 4 Interpunkce a jiné znaky
 1. Před dvojtečkou v citaci
 2. Okolo lomítka při víceslovné alternativě či výčtu
 3. Před pomlčkou nebo dlouhou pomlčkou
 4. Okolo pomlčky na začátku řádku ve funkci odrážky nebo uvození přímé řeči
 5. Okolo &
 6. Za §, *, † a ©
 1. FIALA, Jakub. Litéra_: Typografický korektor a slovník…
 2. Hledáme atraktivní dívku_/_neatraktivního přírodovědce.
 3. Tam je krásně_ mám na mysli jih Ázerbajdžánu.
 4. __Jdi třeba do Zanzibaru…
 5. Taťoun_&_syn prodává starožitnosti.
 6. Celestýn, *_1944 a _1948 porušil ve firmě ©_CL§_138.

5 Doporučené pevné mezery

Pro zachování plynulosti textu je vhodné jakékoli jednopísmenné znaky pojit s následujícím výrazem pevnou mezerou. Nanejvýš vhodné je to např. u názvu firmy s jednopísmenným slovem.

Př. 5 Doporučené pevné mezery
 • Společnost Å_Kvalitet založil Švéd Alfred Jörgensson.

6 Nechtěný řádkový zlom na webu

Ne všechny problémy zalomení řádků řeši pevná mezera. Těm zbývajícím se věnuje kapitola Řádkový zlom.

1) Výčet předložek/spojek se s ohledem na zdroje pravidel různí – viz kapitola Rozdíly v pravidlech.

Z důvodu špatné dostupnosti je pevná mezera často chybně záměněňována za obyčejnou. Ta je sice vzhledově totožná, ale její šířka je při zarovnání do bloku proměnná. Navíc láme řádky ve výrazech, kde je to nežádoucí.

Klávesová zkratka: LEVÝ ALT + 0160.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011