skryj/ukaž teorii Otazník a vykřičník

Otazník se používá v tázacích větách, vykřičník při důrazu. Obě znaménka větu ukončují, Tečka se za nimi nepíše (což vyjadřuje samotný puntík pod oběma znaky). Čárka se z důvodu zřetelnosti větné stavby může v ojedinělých případech za otazník psát. Ke znaménku se tiskne bez mezery.

1 Psaní mezer

Pro oba znaky platí stejná pravidla. Běžně se přiráží k poslednímu znaku a po nich následuje mezera. V případě vyjádření domněnky či údivu je lze klást do Závorky uprostřed věty. Mezeru ruší pravidlo závorky, dále viz Priorita.

Př. 1 Mezera za otazníkem/vykřičníkem
 1. Otázka
 2. Důraz
 3. Vyjádření domněnky
 1. A zítra bude jak?_Zítra bude hůř.
 2. Kolego, neblbni!_To jsi nezvládl.
 3. Vstával už okolo desáté ráno (?).

2 Expresivní vyjádření

Jedná se o ztrojování znaků pro vyjádření velkého údivu/důrazu. Úzus a slušnost doporučuje používat spíše jen jeden znak (už samotný vykřičník budí dojem křiku na druhé). V ojedinělých případech – např. na reklamních poutačích – lze tolerovat trojici otazníků/vykřičníků, jiné a vyšší počty vzbuzují neohrabanost sdělujícího.

Př. 2 Expresivní vyjádření: ztrojení
 • Cestu kolem světa za 80 dní, to jsi se zbláznil???

3 Kombinace znaků

Chceme-li vyjádřit údiv i důraz zároveň, lze znaky kombinovat. Mezera se mezi ně nevkládá. V jakém pořadí je zapisovat není přesně dané, v celém dokumentu by se ale mělo postupovat stejně.

Př. 3 Kombinace znaků
 • Cestu kolem světa za 80 dní?!

4 Časté chyby

Př. 4 Časté chyby
 1. Nevhodná mezera
 2. Přílišná fantazie (velké množství a vícenásobná kombinace)
 1. Cestu kolem světa za 80 dní_? Blázne.
 2. Zbláznil ses????!!?!!

„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011