skryj/ukaž teorii Nekonečno

S ohledem na typografii se k symbolu nekonečna přistupuje jako k běžnému číslu.

1 Psaní mezer

Nekonečno se podřizuje pravidlům matematických znamének. Pro pochopení příkladů je třeba znát předchozí pravidla.

Př. 1 Mezery u nekonečna
  1. Kladné nekonečno
  2. Mnohem větší
  3. Matematické lomítko a svislítko
  1. Asymptota bez směrnice vyšla +∞.
  2. 7 <<__je zcela zřejmé.
  3. V případě ||∞⁄∞|| se derivuje čitatel i jmenovatel zvlášť.

2 Časté chyby

Př. 2 Časté chyby
  • Chybějící mezery
  • 7<∞ je zcela zřejmé.

Klávesová zkratka: LEVÝ ALT + 8734.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011