skryj/ukaž teorii Lomítko

Podle kontextu se lomítko od okolního textu buď odděluje mezerami, nebo se píše bez mezer. Výjimku tvoří specifický případ, kde lomítko vystupuje jako závorka.

1 Psaní mezer

1.1 Mezery z obou stran

Mezery se píší při zápisu alternativy, kde je alespoň na jedné straně lomítka víceslovný výraz. Dále pak ve výčtu nebo v básnických útvarech pro oddělení rýmu a verše (jedno a dvě lomítka) psaného na jeden řádek. Kdyby byl víceslovný výraz přiražen k lomítku bez mezery, opticky by splynula pouze část, další by mohla vypadnout z kontextu.

Př. 1 Mezery z obou stran
 1. Víceslovná alternativa1
 2. Výčet výrazů
 3. Básnické dělení veršů (jedno lomítko) a slok (dvě lomítka) na jednom řádku
 1. Hledáme atraktivní dívku_/_neatraktivního fyzika.
 2. Ještě mi zbývá zasadit dům_/_postavit syna_/_zplodit strom.
 3. Kteří věří_/_měří peří_//_ Kteří vědí_/_hledí snědí.
1.2 Bez mezer

Mezery se nepíši u jednoslovné alternativy, posloupnosti, při rozlišování rodu a také u čísel a dat. Při psaní internetových odkazů nebo cest k souborům v počítači. Nakonec lze na návěstích pro úsporu místa lomítkem zkracovat názvy měst. Jde však o zastaralejší způsob.

Př. 2 Bez mezer
 1. Jednoslovná a rodová alternativa
 2. Navazující posloupnost
 3. Čísla a data
 4. Zastaralý, dnes nepoužívaný zápis data
 5. Zastaralý zkrácený zápis města (návěstí)
 6. Internetový odkaz, souborový systém
 1. Řekni/nadej mu, že přišel/la o pár vteřin dřív.
 2. Napiš datum ve formátu den/měsíc/rok.
 3. Ve školním roce 2002/03 porušil zákon č. 400/1996 Sb.
 4. Spadl z hrušky 14/7 1996 (popř. římská číslice 14/VII 1996).
 5. Ústí n/L (Ústí nad Labem) 5 km rovně a 2 cm šikmo.
 6. Informace najdeš na http://www.odemne.com/zivotopis/.
1.3 Úskalí: alternativa vs. výčet

Jak rozeznat jednoslovnou alternativu (bez mezer) od výčtu (s mezerami)? Trik je v tom, že alternativu lze chápat jako vylučovací „nebo“, kdežto výčet je slučovací.

2 Časté chyby

Př. 3 Časté chyby
 1. Nevhodné mezery u jednoslovné alternativy
 2. Nevhodné mezery data
 3. Tečka, nezkrácené slovo u zkracujícího lomítka
 1. Řekni_/_nadej mu, že přišel brzo.
 2. Spadl z hrušky 14_/_7 1996.
 3. Ústí n./Orlicí (Ústí nad Orlicí) 5 km rovně a 2 cm šikmo.

3 Řádkový zlom

Pokud zůstane lomítko na konci/začátku řádku, musí se (stejně jako Spojovník) na novém opakovat. To se na webu neděje, což je chyba. Vyhneme se jí díky Pevným mezerám.

4 Lomítko ve funkci závorky

Dřívější psací stroje neměly Kulaté závorky, proto se používaly lomené. Tento přežitek se občas objevuje i dnes, nicméně o správné užití se nejedná.

4.1 Psaní mezer

Okolní text se od závorek odděluje mezerou, jejich obsah je k nim přitisknut bez mezer. Interpunkce (Tečka, Čárka, …) se píše za uzavírací závorku bez mezery.

Př. 4 Lomítko ve fci závorky: mezery vně
 • Sepsal životopis_/neforemný pamflet/_a únavou hned usnul.

5 Lomítko vs. matematické lomítko

V matematických skriptech se pro vyjádření zlomku používá Matematické lomítko s větším náklonem. V běžném textu lze ponechat obyčejné. Oba znaky se píší bez mezer.

Př. 5 Lomítko vs. matematické lomítko: bez mezer
 1. Použití lomítka v běžném textu
 2. Matematické lomeno (více zkosené)
 1. Nevyběhl ani 1/3 kopce.
 2. Po hodině mi vyšlo krásných 125⁄73.

6 Volné užití na webu

Na webu je lomítko vhodné pro optické dělení. Zde již neplatí typografická pravidla, mělo by se však dbát na estetiku.

Př. 6 Volné užití na webu: libovolné mezery
 • Nacházíte se v sekci: Auta_/_sportovní_/_Lamborghini.

1) Mezery u lomítka ve víceslovné alternativě lze dle různých zdrojů pravidel zapisovat odlišně – viz kapitola Rozdíly v pravidlech: lomítko.

Lomítko se podobá matematickému lomítku viz kapitola Podoba některých znaků.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011