skryj/ukaž teorii Kulaté závorky

Kulaté závorky se používají ve všech vědních oborech. Jejich funkce označuje podřadné části textu nebo shlukuje související výrazy. Kulaté se považují za klasické (mimo ně existují ještě hranaté, složené (svorky), ostré, lomené a rovné). Ty se používají ve specifických situacích.

1 Psaní mezer

1.1 Standardní zápis

Okolní text se od závorek odděluje mezerou, jejich obsah je k nim přitisknut bez mezer. Interpunkce (Tečka, Čárka, …) se píše za uzavírací závorku bez mezery.

Př. 1 Standardní zápis: mezery vně
 • Sepsal životopis_(neforemný pamflet)_a únavou hned usnul.
1.2 Zanořování

Na zanořené závorky se vztahují stejná pravidla. Pokud se však bezprostředně po sobě vyskytnou dvě otevírací nebo uzavírací závorky, mezera se mezi ně nevkládá. Pro zanořené závorky lze využít kulaté, a nebo hranaté. Počet zanoření není omezen, s každým však klesá přehlednost.

V matematice je jeden z úzú používat tři druhy závorek (od nejhlubšího zanoření): kulaté, hranaté a rovné. V případě čtyřnásobného a vyššího zanoření lze kulaté opakovat.

Př. 2 Zanořování: mezery vně, sousedící bez mezer
 1. Zanořené kulaté závorky
 2. Zanořené hranaté závorky
 3. Zanořené závorky v matematice
 1. Zašel do obchodu_(naproti domu_(dá-li se nazvat domem)).
 2. Zašel do obchodu_(naproti domu_[dá-li se nazvat domem]).
 3. 58 −_|[5 ×_(3 +_(2 ÷ 1))]_+ 13|_= 20.
1.3 Specifický zápis

Při zápisu alternativy mužského/ženského rodu nebo matematické fce se vynechává mezera před otevírací závorkou. Ve významu typu „za prvé“ lze závorku zapsat nepárově, otevírací se vynechává.

Př. 3 Specifický zápis
 1. Rodová alternativa (vynechaná mezera před otevírací závorkou)
 2. Nepárový výskyt závorky
 1. Čekal(a)_ na pozvání, které se nikdy neuskutečnilo.
 2. Prostě odpověz buď a), nebo b).

2 Časté chyby

Př. 4 Časté chyby
 1. Nevhodná mezera uvnitř závorky
 2. Nevhodná mezera před interpunkcí
 3. Nevhodná mezera před rodovou alternativou
 1. Sepsal životopis (_neforemný pamflet) a únavou hned usnul.
 2. Sepsal životopis (neforemný pamflet)_.
 3. Čekal_(a) na pozvání, které se nikdy neuskutečnilo.

3 Grafická závorka ve sloganu/alternativě

Chceme-li psát vtipný, nadnesený nebo reklamní text, je možné někdy udělat drobnou výjimku v pravidlech. Často se tak předpony vkládají do závorek, které jsou ke zbytku slova přiraženy bez mezery.

Př. 5 Grafická závorka ve sloganu/alternativě
 • (O)tiskneme Vám vše.

„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011