skryj/ukaž teorii Dvojtečka

Dvojtečka uvozuje související věty a odstavce a vyjadřuje funkci podílu. V matematice ji lze v krajních případech považovat za dělení.

1 Psaní mezer

1.1 Mezera za dvojtečkou

V případě uvozování se dvojtečka přiráží k poslednímu znaku a po ní následuje mezera.

Př. 1 Mezera za dvojtečkou
 • Úkol zní:_zničit krtka.
1.2 Bez mezer

Dvojtečka bez mezer vyjadřuje skóre nebo odděluje minuty a sekundy. V informatice se používá u internetových adres a protokolů.

Př. 2 Bez mezer
 1. Čas ve formátu minuty/sekundy (bez uvedení hodin)1
 2. Sportovní skóre
 3. Internetová adresa – protokol http
 1. Vyhrál v čase 15:31.
 2. Kometa porazila Budějice 3:2.
 3. http://litera.odemne.com/.
1.3 Mezery z obou stran

Mezery z obou stran se píší v případě užití jedné z citačních norem, dále pak, zastupuje-li dvojtečka slovo „ku“ – poměr.

Př. 3 Mezery z obou stran
 1. Vyjádření poměru, měřítka2
 2. Citace (název a podnázev, místo vydání a nakladatelství)
 1. Mapa má měřítko 1_:_50 000.
 2. FIALA, Jakub. Litéra_:_Typografický korektor a slovník. 2011. Brno : MU, 2011. 80 s. Dostupné z WWW…

2 Časté chyby

Př. 4 Časté chyby
 1. Chybějící mezera
 2. Nevhodná mezera
 3. Nevhodné mezery ve skóre
 4. Chybějící mezery u poměru
 1. Úkol zní:zničit krtka.
 2. Úkol zní_: zničit krtka.
 3. Kometa porazila Budějice 3_:_2.
 4. Pokračujeme v resuscitaci 30:2.

1) Čas s uvedením hodin lze dle různých zdrojů pravidel zapisovat v odlišných formátech – viz kapitola Rozdíly v pravidlech: čas. Více se o časových údajích píše na stránce Číselné údaje: čas.

2) Poměr, měřítko lze dle různých zdrojů pravidel zapisovat odlišně – viz kapitola Rozdíly v pravidlech: poměr. Více se o časových údajích píše na stránce Číselné údaje: čas.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011