skryj/ukaž teorii Dlouhá pomlčka

V české typografii dnes už jen zřídka využívaný znak. Dříve se často uplatňoval v knihách, v současnosti je spojován často s americkou typografií. U nás se vyskytuje ve významu většího napětí, pomlky. Dlouhá pomlčka, někdy také čtverčíková nebo em dash je výrazně delší než klasická Pomlčka. Je určena šířkou písmene M.

1 Psaní mezer

Vyjádření pomlky se píše stejně jako klasická pomlčka – s mezerami. V případě zámlky na konci věty se Tečka již nepíše.

Př. 1 Mezera z obou stran
 1. Pomlka ve větě
 2. Pomlka mezi větami
 3. Zámlka na konci věty
 1. Pak mi pověděli její diagnozu__a já se ztratil v čase…
 2. Pak mi pověděli její diagnozu.__A já se ztratil v čase.
 3. Pak mi pověděli její diagnozu__A já se ztratil v čase.

2 Časté chyby

Př. 2 Časté chyby
 1. Chybějící mezery
 2. Nevhodná mezera a interpunkce
 1. Pak mi pověděli její diagnozua já se ztratil v čase…
 2. Pak mi pověděli její diagnozu —_.

3 Volné užití na webu

Pomlčku lze využít jako grafický oddělovač nebo odrážku. V kombinaci s Větší, menší popř. Francouzskými uvozovkami může nahradit vhodnější znak Šipky. Pravidla daná nejsou, měla by být pouze zachována estetika.

Př. 3 Volné užití na webu
 • Úvod_—>_slovník_—›_pomlčka_—»_dlouhá pomlčka.

Z důvodu špatné dostupnosti je pomlčka často chybně záměněňována za Spojovník. Také se podobá dalším znakům viz kapitola Podoba některých znaků.

Klávesová zkratka: LEVÝ ALT + 0151.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011