skryj/ukaž teorii Číselné údaje

Datum, čas, peněžní částka aj. jsou specifické výrazy, jenž mají svá pravidla zápisu.

1 Podstatné jméno vs. přídavné

1.1 Běžná slova a jednotky

Je-li mezi číslem a slovem mezera, vyjadřuje jednotka podstatné jméno. Tvar bez mezery značí přídavné. Pravidlo se týká nejen jednotek, značek a procent, ale také běžných slov. K číslu se nikdy nepřidávají pomlčky, spojovníky, ani „koncovky“ ti, -ti apod.

V běžném textu je vhodnější používat slova namísto číslovek. Ty mohou splnit svůj účel spíše v případech, kdy chceme číslo vyzdvihnout/zviditelnit.

Př. 1.1 Podstatné jméno vs. přídavné
 1. Podstatné jméno – jednotky
 2. Přídavné jméno – jednotky
 3. Podstatné jméno – běžné slovo
 4. Přídavné jméno – běžné slovo
 5. Ukázky možných tvarů slov
 1. Spadl z výšky 10 m (deseti metrů).
 2. Spadl z 10m výšky (desetimetrové).
 3. Kniha má 155 stran (sto padesát pět stran).
 4. Koupil jsem si 155strannou knihu (stopětapadesátistrannou).
 5. 10m i 10metrový (desetimetrový), 100Kč i 100korunový (stokorunový), 12% i 12procentní (dvanáctiprocentní), 12°12stupňový (dvanáctistupňový), 20× i 20krát (dvacetkrát), 2dveřový (dvoudveřový), 24letý (čtyřiadvacetiletý, dvacetičtyřletý), 8násobný (osminásobný), …
1.2 Značky v místě horního indexu

Značky psané v místě horního indexu se k číslu přirážejí vždy bez mezery – nehledě na podstatné/přídavné jméno. To lze rozlišit jen z kontextu.

Př. 1.2 Značky v místě horního indexu
 1. Podstatné jméno – stupně
 2. Přídavné jméno – stupně
 3. Podstatné jméno – palce
 4. Přídavné jméno – palce
 1. Pivo mělo 10° (deset stupňů).
 2. Objednal si 10° pivo (desetistupňové).
 3. Můj monitor má 24″ (24 palců).
 4. Koupil jsem si 24″ monitor (čtyřiadvacetipalcový).

2 Datum

Klasické datum se píše s mezerami a bez nul na začátku (leden–září). Měsíc lze psát slovně nebo římskou číslicí, opět ale s mezerami. Strojové datum je výhradně číselné, bez mezer a dny s měsíci jsou vyjádřeny dvouciferně. Oba typy zápisu jsou vzestupné (den/měsíc/rok).

Existuje také sestupně psané datum (rok/měsíc/den), které se podobá strojovému. Namísto teček je použit Spojovník. Konečně, dnes již zastaralý formát, je psán s lomítkem mezi dnem a měsícem, přičemž čísla jsou bez teček, nul na začátku a s možností psát měsíc římskou číslicí. Zápis je vzestupný.

Rok lze psát také zkráceně Apostrofem u letopočtů do roku 1999 včetně. Zkracování mladších ročníků je nevhodné. Samozřejmostí je výběr jednoho formátu data v celém dokumentu.

Př. 2 Datum
 1. Klasický zápis – vždy s mezerami
 2. Strojové datum – vždy bez mezer
 3. Sestupné datum – spojovník bez mezer
 4. Zastaralé datum – lomítko bez mezer
 5. Datum s apostrofem (odsuvníkem)
 1. 1. 7. 2014 je hezčí datum než 21. XI. 2003 nebo 5. září 2019.
 2. 01.07.2013 je hezčí datum než 21.11.2003.
 3. 1997-12-04 je vhodný formát pro řazení mých fotografií.
 4. Spadl z hrušky 14/7 1996 (popř. římská číslice 14/VII 1996).
 5. Povodně '97 si na Moravě pamatuje snad každý.

3 Čas

Hodiny se od minut dělí Tečkou1. V případě zápisu se sekundami se píše Dvojtečka. Desetiny sekund se oddělují Čárkou. U časových údajů se nikdy nepíší mezery. Číslo za interpunkcí se píše dvouciferně (neplatí pro první údaj).

Př. 3 Čas
 1. Hodiny a minuty
 2. Minuty a vteřiny
 3. Úplný (např. ve sportu) čas
 1. Přijeď nejpozději v 18.30.
 2. Pokud nepřijedeš do 3:15, budeš klečet.
 3. Doběhl v čase 3:09:22,78, takže bude klečet dva dny.

4 Dělení tisíců

Pokud je číslo pouze čtyřmístné, je dělení tisíců volitelné. Pro přehlednost je možné dělit tisíce Tečkou namísto mezery. Samozřejmostí je výběr jednoho formátu zápisu v celém dokumentu. V příkladu je pro názornost uveden také zápis s ohledem na anglickou typografii.

Př. 4 Dělení tisíců
 1. Tisíce bez mezer (lze s mezerou)
 2. Tisíce s mezerami
 3. Tisíce s tečkami
 4. Anglická typografie (čárka pro tisíce, desetinná tečka)
 1. Vyhrál 4000 pokutových bloků.
 2. Prohrál sázku, a tak musí vyrobit 20 000 papírových vlaštovek.
 3. Jeho pořadí v lístcích na Kometu je 2.001.745.
 4. Vyhrál 4,230,000.50 řecko-perských liber.

5 Peněžní částky

Nejznámější tvar v běžném textu je psán ve formátu číslo/mezera/měna. Zápis však lze také obrátit – a právě takový zápis jako jediný dovoluje psát za číslo výraz ,– (značí nula haléřů).

Př. 5 Peněžní částky
 1. Běžný zápis – celý, desetinný
 2. Obrácený zápis – celý, desetinný, desetinný bez haléřů
 1. Našel 50 Kč. Kamarádovi tak mohl splatit úrok 15,50 Kč.
 2. Kokosky stály Kč 7, Deli Kč 11,50 a Anička rovných Kč 820,–.

6 Časté chyby

Př. 6
 1. Použití „koncovky“ u přídavného jména
 2. Chybějící mezery u klasického data nebo chybějící nuly u strojového
 3. Tečka v úplném formátu času
 4. Chybějící mezery u tisíců
 5. Nadbytečný znak ,– u běžného zápisu peněžní částky
 1. 10-ti patrový, 10ti-patrový, 10tipatrový.
 2. 1.7.2014 je jednoduše nejhezčí datum.
 3. Doběhl v čase 3.09.22,78, takže bude klečet dva dny.
 4. Jeho pořadí v lístcích na Kometu je 2001745.
 5. Našel 50,– Kč.

1) Čas lze dle různých zdrojů pravidel zapisovat také v jiném formátu – viz kapitola Rozdíly v pravidlech.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011