skryj/ukaž teorii Čárka

Čárka člení větné útvary (vedlejší věty, několikanásobné větné členy, přívlastky, oslovení, …) a používá se u desetinných čísel.

1 Psaní mezer

1.1 Mezera za čárkou

Běžně se čárka přiráží k poslednímu znaku a po ní následuje mezera.

Př. 1 Mezera za čárkou
 1. Věta vedlejší
 2. Oslovení a prosba
 3. Přívlastek volný
 4. Výčet, několikanásobný člen1
 1. Zatímco jsme hráli s Finskem,_psal jsem test z matiky.
 2. Petře, půjč mi,_prosím, dvě pětky.
 3. Kos,_vypadající skoro jako kanárek,_nám sezobal omítku.
 4. Prodáváme jablka,_hrušky,_obušky.
1.2 Bez mezer

Čárka bez mezer se vyskytuje pouze v desetinných číslech. V cizí typografii může značit dělení tisíců (u nás tuto funkci zastupuje tečka).

Př. 2 Bez mezer
 1. Desetinná čárka
 2. Desetinná čárka u měny (nula haléřů)
 1. Vyšlo mi 312,67 mušek na jeden kilometr čtvereční.
 2. Vyhrál 320,– Kč.

2 Časté chyby

Zatímco v české typografii Tečka odděluje tisíce/řády, čárka celá čísla od desetin. V anglické typografii je tomu přesně naopak. Více v kapitole Číselné údaje.

Př. 3 Časté chyby
 1. Chybějící mezera
 2. Nevhodná mezera
 1. Zatímco jsme hráli s Finskem,psal jsem test z matiky.
 2. Švédsko jsem viděl na vlastní oči_, kterým jsem moc nevěřil.

1) Výčet desetinných čísel se odděluje Středníkem.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011