skryj/ukaž teorii Absolutní hodnota, svislítko

Svislítko, také rovná čára, má v matematice funkci absolutní hodnoty, velikosti vektoru, úsečky nebo velké či zanořené závorky.

1 Psaní mezer

Okolní text se od závorek odděluje mezerou, jejich obsah je k nim přitisknut bez mezer. Interpunkce (Tečka, Čárka, …) se píše za uzavírací závorku bez mezery.

Př. 1 Standardní zápis: mezery vně
  • Absolutní hodnota_|−4|_jsou čtyři.

2 Zanořování

Na zanořené závorky se vztahují stejná pravidla. Pokud se však bezprostředně po sobě vyskytnou dvě otevírací nebo uzavírací závorky, mezera se mezi ně nevkládá. Jeden z úzú je používat tři druhy závorek (od nejhlubšího zanoření): kulaté, hranaté a rovné. V případě čtyřnásobného a vyššího zanoření lze kulaté opakovat.

Př. 2 Zanořování: mezery vně, sousedící bez mezer
  1. Zanořené závorky
  2. Velikost vektoru
  1. 58 −_|[5 ×_(3 +_(2 ÷ 1))]_+ 13|_= 20.
  2. Velikost vektoru ū =_||12||_je správně.

3 Časté chyby

Př. 3 Časté chyby
  • Nevhodné mezery uvnitř
  • Úsečka |_AB_| je dlouhá jak Skameneho pravá ruka.

4 Volné užití na webu

Na webu je svislítko vhodné pro optické dělení. Zde již neplatí typografická pravidla, mělo by se však dbát na estetiku.

Př. 4 Volné užití na webu: libovolné mezery
  • Nacházíte se v sekci: Auta_|_sportovní_|_Lamborghini.

Klávesová zkratka: PRAVÝ ALT + W.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011