Návod k použití

Tlačítko

Korektor je určen pro běžné i formální texty s případnými základními matematickými výrazy. Není vhodný pro odborné technické a informatické články, kde mohou interpunkční znaky představovat součást specifických výrazů.


Korektor umí

 • opravit chybnou interpunkci uvedenou ve Slovníku
 • existuje-li více druhů zápisu interpunkce, tyto nabízí k výběru
 • doplnit Pevné mezery
 • opravit chybný zápis titulů a hodností1
 • nabídnout náhradu za chybně zapsaný znak
 • vypsat počet chyb

Postup při práci s Korektorem

 • uživatel vkládá nebo vepisuje text
 • stiskem tlačítka získává okamžitou opravu
 • obarvené výrazy indikují varování (nelze opravit strojem z důvodu nejednoznačnosti pravidel – je nutný dodatečný ruční zásah)
  • žluté – původní zápis může být správný i chybný
  • červené – původní zápis je chybný
 • kliknutím na obarvení je vyvolána nabídka s výběrem odpovídajícího výrazu
 • výběr je potvrzen stiskem tlačítka a obarvením výrazu na zeleno
 • na zelené obarvení lze opakovně klikat a provádět opravu (např. při zmýlení)

Korektor neumí

 • opravit specifické technické texty (ve kterých interpunkční a matematické symboly mají jinou než svou původní funkci)
 • přijmout texty obsahující dolní a horní indexy
 • v případě výskytu na konci řádku opakovat symboly Spojovník a Lomítko na novém řádku
 • zpracovat uživatelem zapsané některé matematické symboly2

Chybovost Korektoru

Ve specifických a odborných výrazech způsobuje Korektor chyby. V případě jejich výskytu je nutná dodatečná ruční oprava.

 • výrazy typu „čekal(a)" nebo „(o)tiskneme“ jsou poškozeny vloženými mezerami vně závorek
 • Korektor vkládá za Tečky po písmenech (nikoli číslech) mezery – tím se poškozují následující výrazy:
  • internetové odkazy
  • koncovky souborů (např „ .html“)
  • tečky ve funkci skrytí znaků (např. „město Par......“) jsou poškozeny převodem na Výpustku
  • specifické názvy uskupení (např. „skupina B.R.N.K“)

1) Některé tituly a hodnosti automaticky opravit nelze. Takové jsou označeny kurzívou na stránce se Zkratkami.

2) Jedná se pouze o zapisované symboly (nikoli kopírované z jiného zdroje, např. Wordu). Tyto jsou označeny kurzívou na stránce Tabulka hůře dostupných znaků.


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011