Tabulka hůře dostupných znaků

Výraz typu LEVÝ ALT + 0147 vyjadřuje stisknutí a držení klávesy ALT, poté zapsání čísla 0147 na numerické části klávesnici a nakonec puštění klávesy ALT.

Interpunkce

Znak S. Zkratka Entita
Pevná mezera LEVÝ ALT + 0160  
Výpustka LEVÝ ALT + 0133 …
České dvojité otevírací uvozovky LEVÝ ALT + 0132 „
České dvojité uzavírací uvozovky LEVÝ ALT + 0147 “
České jednoduché otevírací uvozovky LEVÝ ALT + 0130 ‚
České jednoduché uzavírací uvozovky LEVÝ ALT + 0145 ‘
Francouzské dvojité otevírací uvozovky » LEVÝ ALT + 175 »
Francouzské dvojité uzavírací uvozovky « LEVÝ ALT + 174 «
Francouzské jednoduché otevírací uvozovky LEVÝ ALT + 0155 ›
Francouzské jednoduché uzavírací uvozovky LEVÝ ALT + 0139 ‹
Apostrof LEVÝ ALT + 0146 ’
Levá hranatá závorka [ PRAVÝ ALT + F
Pravá hranatá závorka ] PRAVÝ ALT + G
Levá složená závorka { PRAVÝ ALT + B
Pravá složená závorka } PRAVÝ ALT + N
Levá ostrá závorka < PRAVÝ ALT + ,
Pravá ostrá závorka > PRAVÝ ALT + .
Pomlčka LEVÝ ALT + 0150 &ndash;
Dlouhá pomlčka LEVÝ ALT + 0151 &mdash;

Matematické a jiné symboly

Znak S. Zkratka Entita
Minus LEVÝ ALT + 8722 &minus;
Křížek × PRAVÝ ALT + ) &times;
Násobící tečka · LEVÝ ALT + 0183 &middot;
Děleno ÷ PRAVÝ ALT + Ú &divide;
Matematické lomítko LEVÝ ALT + 8260 &frasl;
Svislítko | PRAVÝ ALT + W
Menší nebo rovno LEVÝ ALT + 8804 &le;
Větší nebo rovno LEVÝ ALT + 8805 &ge;
Nerovnost LEVÝ ALT + 8800 &ne;
Identita LEVÝ ALT + 8801 &equiv;
Plus minus ± LEVÝ ALT + 0177 &plusmn;
Přibližně rovno LEVÝ ALT + 8776 &asymp;
Vlnka ~ PRAVÝ ALT + +1
Minuta, stopa LEVÝ ALT + 8242 &prime;
Vteřina, palec LEVÝ ALT + 8243 &Prime;
Promile LEVÝ ALT + 0137 &permil;
Programátorská mocnina ˆ LEVÝ ALT + 0710 &circ;
Odmocnina LEVÝ ALT + 8730 &radic;
Integrál LEVÝ ALT + 8747 &int;
Ležatá osmička LEVÝ ALT + 8734 &infin;
Celkový součet, suma LEVÝ ALT + 8721 &sum;
Celkový součin LEVÝ ALT + 8719 &prod;
Kříž LEVÝ ALT + 0134 &dagger;
Ampersand & PRAVÝ ALT + C &amp;
Mřížka # PRAVÝ ALT + X
Copyright © LEVÝ ALT + 0169 &copy;
Registered ® LEVÝ ALT + 0174 &reg;
TradeMark LEVÝ ALT + 0153 &trade;
Euro PRAVÝ ALT + E &euro;
Libra £ &pound;
Dolar $ PRAVÝ ALT + Ů
Zavináč @ PRAVÝ ALT + V
Obrácené lomítko \ PRAVÝ ALT + Q
Středová tečka LEVÝ ALT + 8226 &bull;
Šipka nahoru LEVÝ ALT + 24 &uarr;
Šipka dolů LEVÝ ALT + 25 &darr;
Šipka doprava LEVÝ ALT + 26 &rarr;
Šipka doleva LEVÝ ALT + 27 &larr;

1PLUS na alfanumerické části klávesnice (vedle znaku Ě).


„Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat…“
Jakub Fialawww.odemne.com | 2009–2011